Kак да свържа бутилка тип Сода Стриим с адаптер за редуцир вентил.

За да свържете бутилка 425 гр. за сода, с адаптер за редуцир вентил трябва да следвате следните стъпки:

Развийте с отвертка иглата на адаптера обратно на часовата стрелка, до като се изравни с уплътнителния пръстен.

След това навийте адаптера към бутилката, до като усетите съпротивление.

Завийте (по посока на часовника) с отвертка иглата на адаптера, до като усетите упор. Това значи, че иглата е опряла в клапана на бутилката.

Развийте адаптера от бутилката и завийте с отвертката още четвърт оборот на иглата по часовата стрелка. Това ви дава сигурност, че иглата ще натисне клапана и ще отвори бутилката.

След това навийте адаптера към редуцир вентила като преди това сте затворили кранчето на изхода. Затегнете го добре, но не много силно.

Завийте бутилката към адаптера бързо но не много силно. Сега системата ви е готова за работа.

Подобни статии