НАМАЛЯВА ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Няма нужда да почиствате бурето благодарение на торбата за еднократна употреба

Възможност за замяна на CO² със сгъстен въздух

Торбата може да бъде напълно изпразнена

Оптимално съхранение и непроменен аромат. Подходящо за жива бира.

 

РЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТ И ТОЧЕНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЕЧНОСТИ

Бира, вино, сайдер, зехтин: EcoFass кегове с хранителни торби позволяват оптимално съхранение на всички течности. Бирата не се смесва с СО2, запазва се вкуса и.

ВИДОВЕ БУРЕТА И ТОРБИ

Периоди на съхранение в торби от EcoFass:

 

 

Алуминиева торба =  1 година

Пластмасова торба =  3 месеца

След отваряне на кега = 3 седмици 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА „BAG IN KEG” ECOFASS

 

 

Бурето Ecofass е продукт под налягане, манипулациите трябва да се извършват с повишено внимание

Като такива, не хвърляйте и не търкаляйте  буретата

Максимално работно налягане: 3 bar

 • Не съхранявайте празно буре под налягане. Освободете налягането  от бурето веднага щом се върне в пивоварната.

-Не излагайте и не съхранявайте пълно буре на слънце

 • Препоръчителна температура при съхранение на бурето: между 0 ° и 25 ° С

 • Съхранявайте торбичките в чиста и суха зона – Препоръчителна температура при съхранение на торбите:> 10 ° C

-Кег глави – за пълнене и за дозиране – трябва да са в отлично състояние, за да се гарантира перфектна херметичност при свързване към бурето

-Наситеността на бирата трябва да бъде най-много 4,8 g CO2 на литър

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди да използвате кегове / торбички Ecofass

Бурето се връща под налягане

1 2

Необходимо: Освободете налягането от бурето , преди да развийте гайката на бурето (2) и да извадите торбата. За целта използвайте кег глава (1), за да освободите първо сгъстения въздух (или CO2) от вентила за отвеждане и от входа за течност.

Може да се окаже, че уплътнението на входния клапан за газ забива и може да създаде впечатление, че в бурето няма налягане. В този случай активирайте дръжката на кег главата няколко пъти. Ако вентила все още остава затворен, натиснете с нещо входа за газ;  Вследствие на това  уплътнението трябва да отлепи  и да изпусне налягането.

Поставяне на торбата в кега

 • Уверете се, че уплътнението между клапана на торбата и шийката на кега е разположено правилно

 • Премахнете ластиците от торбата

-Поставете торбата внимателно, за да не причините повреда или да я пробиете , когато я вкарвате в бурето, особено във вътрешния ръб на шийката, на бурето

-Затегнете гайката до  50 Nм с помощта на Ecofass инструмента за затягане

 • Напръскайте клапана на торбата с дезинфектант

= При неправилно затегната гайк, може да се получи:

= въздухът изтича от клапата на бурето, лоша херметичност

=  загуба на противоналягане

=  излиза пяна при дозиране

 

Keга е готов за пълнене

01 – Негазирани течности – ПЪЛНЕНЕ НА БУРЕТО ОТ ДОЛУ НАГОРЕ

МЕТОД НА ПЪЛНЕНЕ

-> Ферментация, вътре в бурето.

Свържете кег главата за пълнене към помпата. Напълнете тръбата с течността, която трябва да се пълни, отворете кранчето и пуснете течност, докато в тръбопровода изчезнат мехурчетата. Затворете кранчето за  течността.

Свържете предварително почистената кег глава  за пълнене с бурето

-Отворете вентила за изпускане на налягането  между бурето и торбата (входа за газ на кег главата)

-Обърнете бурето на обратно

ОБЪРНЕТЕ БУРЕТО НА ОБРАТНО ЗА ДА ПЪЛНИТЕ

-Отворете кранчето за течността и запълнете до пълния обем на бурето.

Независимо от обема на бурето, той трябва да бъде изпълнен. Например: никога не пълнете 30 литрово буре с 20 литра течност. Затворете кранчето за течността, когато  обема (или теглото) е достигнат.

 

-Добавете 2,5 бара обратно налягане между торбата и бурето

 • Обърнете кега в нормално положение

-Разкачете кег главата за зареждане

 • Изплакнете клапата и кега с вода

-Изсушете клапата с филтриран сгъстен въздух

 • Напръскайте клапана на торбата с дезинфектант

 

Принудителна карбонизация на бирата (течността) в бурето

 

 • Свържете бутилката с CO2 – чрез редуцир вентила  – към входа за бира на кег главата  и настройте налягането на 3 бара.

-Свържете кег главата с клапана на бурето – което е било почистено предварително

 • Обърнете бурето

-Отворете кранчето за бира  на кег главата и пуснете СО2 в течността

Принудителната карбонизацията зависи от 3 параметъра: налягане на CO2, продължителност и температура (колкото е по-ниската температура, толкова по-бързо CO2 ще се разреди в бирата)

Нямастандартно регулиране на принудителната карбонизация, всичко зависи от съдържанието на CO2, което искате да дадете на вашата бира.

Внимание! Моля, имайте предвид, че количество по-високо от 4,8g CO2 / l ще доведе до тежка пяна при дозиране

След като се достигне желаното количество CO2, затворете кранчето на кег главата

Разкачете кег главата от бурето.

02 – Газирани течности – максимално налягане 3 bar – ПЪЛНЕНЕ ОТ ДОЛУ НАГОРЕ

МЕТОД НА ПЪЛНЕНЕ

Необходимо е противоналягане (между бурето и торбата), за да излезе остатъчният въздух, който е в торбата.

 

За това:

-Свържете предварително почистената  кег глава с източника на сгъстен въздух или СО2 и я монтирайте към кега

 • Отворете кранчето за бира на кег главата и пуснете налягане от 1,2 бара между бурето и торбата (през входа за газ на кег главата)

Затворете кранчето за да поддържате противоналягането в бурето

 • Демонтирайте кег главата

 • Свържете кег главата за пълнене към помпата или директно към изобарометричния резервоар

-Напълнете тръбопровода с течността, която трябва да се напълни, отваряйки входа и пуснете да тече, докато изчезнат мехурчетата от тръбопровода

-Затворете входа за течност

-Свържете кег главата с предварително почистения клапан на бурето

 • Обърнете бурето

-Отворете кранчето за течност и напълнете  до обема на бурето

 • Регулирайте изпускането на въздуха, за да поддържате обратно налягане от 1,2 бара по време на  пълненето

Какъвто и да е обемът на бурето, той трябва да бъде запълнен. Например: никога не пълнете 20L в 30L кег.

Затворете кранчето за течността, когато  обема (или теглото) е достигнат.

 • Затворете кранчето за изпускане на налягането

-Добавете 2,5 бара обратно налягане между торбата и бурето

 • Обърнете кега в нормално положение

-Разключете кег главата за зареждане

 • Изплакнете клапата и кега с вода

-Изсушете клапата с филтриран сгъстен въздух

 • Напръскайте клапата на торбата с дезинфектант

 

Дозиране, освобождаване на налягането и отстраняване на торбата

За да източите течността трябва да подавате стандартно налягане за дозиране с помощта на сгъстен въздух или СО2.

След като бурето е празно и преди да се извади торбата, задължително е да се освободи от налягането бурето чрез кег главата (1), за да се освободи сгъстен въздух (или СО2)  от кранчетата за газ, и течности.

1

Развийте гайката и извадете торбата от бурето (2)

2

Погледнете на първата страница «Напомняне: бурето се връща под налягане»

Вашата бира е прекалено наситена с CO2 или не е достатъчно газирана?

Възможно е да се дегазира прекалено наситена бира или да се карбонизира бирата, коато се източва.

 Дегазиране на прекалено наситена бира ( пяна)

 • Използвайте кег главата  за пълнене

 

 

-Свържете кег главата  за пълнене на бурето към бурето и поставте тръбите за източване на бира в чаша вода

 • Премахнете обратното налягане (до нула)

-Отворете кранчето за течност

 • Да се ​​дегазира, докато бирата се върне към правилното съдържание на CO2. По време на този процес  в чашата с вода ще се появят мехурчета CO2

 • След като бирата достигне правилното съдържание на CO2 (по-ниско от 4,8g CO2 / l) мехурчетата престанат, затворете входа за течност.

-Затворете вентила за изпускане на налягане на кег главата.

-Добавете обратно налягане от 2,5 бар

 • кега е готов за транспорт или точене