ГАЗОВИ ПАТРОНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

     СО2 патрон, 10 бр. в кутия (PG 01002). Съдържа 16 гр. СО2 (Е290). Използва се за сифони за сода или диспенсъри за бира и други напитки. Без резба. Цена 13.50 лв./кутия

СО2 патрон, 10 бр. в кутия (PG 01003) . Съдържа 8 гр. СО2 (Е290). Използва се за сифони за сода или диспенсъри за бира и други напитки. Без резба. Цена 12 лв./кутия

   СО2 патрон, 10 бр. в кутия (PG 01001). Съдържа 16 гр. СО2 (Е290). Използва се за сифони за сода или диспенсъри за бира и други напитки. С резба. Цена 13.50 лв./кутия

 N2O патрон, 10 бр. в кутия (PG 03001). Съдържа около 7,8 гр. Азотен оксид (Е942). Използва се за направа на Нитро кафе, а така също за кремове, коктейли и др. Цена 12 лв./кутия

 

 N2 патрон, 10 бр. в кутия (PG 02001). Съдържа около 2,0 гр. чист Азот (Е941). Използва се за направа на Нитро кафе, а така също за силна бира, коктейли и други напитки. Цена 12 лв./кутия

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ

Газова бутилка за СО2, 0.5 кг., достатъчна за 150 л. бира. Подходяща, както за големи любители, така и за малки заведения и магазини за бира -(CD 638893CL)  Цена 99 лв. незаредена

Газова бутилка за СО2, 2.0 кг., достатъчна за 600 л. бира. Подходяща, както за малки и средни заведения, така и за магазини за бира – (CD 6388935L) Цена 176 лв. незаредена

Газова бутилка за N2, 0.5 кг., достатъчна за 500 л. охладено нитро кафе или силна бира. Подходяща, за всякакви заведения, които искат да предлагат студено нитро кафе – (CD 63888944)  Цена 250 лв. незаредена

Редуцир вентил с два изхода за две бурета. Манометър за налягането в бутилката и един за налягането в буретата. снабден с кранчета за прекъсване на потока газ към едното или двете бурета – (CD 63889022) 

Цена 166 лв.